Boek voor behandelaren

BDSM in de & jouw praktijk
Kennis en handelingsalternatieven voor behandelaren

Een uitgave van Garant Uitgevers (in productie)

Doel van dit boek

De bedoeling van dit boek is behandelaren meer vertrouwd te maken met de inhoud, de beleving, de betekenis en de gevolgen voor mensen die een BDSM-behoefte hebben. De doelstelling is vanuit een beter begrip en kennis te komen tot een adequatere zorg- en hulpverlening voor mensen die deze erotisch-seksuele voorkeur hebben. Daarnaast kunnen de gegeven concrete adviezen helpen om – binnen de praktijk – BDSM-gedrag te normaliseren en de bespreekbaarheid ervan te verhogen.
De wetenschappelijke referenties geven meer achtergronden over BDSM en aanpalende belevingen en kunnen gebruikt worden voor zelfstudie en verdieping in bepaalde materies.

Doelgroep

Dit boek is bedoeld voor behandelaren die mensen met een BDSM-voorkeur in hun praktijk zien. Gezien de frequentie van voorkomen van BDSM-behoeften betekent dit in theorie elke behandelaar.
Voor de geestelijke gezondheidszorg zijn dat o.m. psychologen, psychiaters, seksuologen, (ortho-)pedagogen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers, thuisverzorgers, pastoraal werkers, enz.
Voor de somatische zorg zijn dat o.m. artsen, artsen-specialisten, huisartsen en -posten, medewerkers van ambulance- en spoeddiensten, gynaecologen, urologen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, osteopaten, enz.