BDSM & behandeling

BDSM is een buitengewone seksuele voorkeur of geaardheid en geen psychiatrische aandoening die om behandeling vraagt.

Zowel in de GGZ als in de somatische zorg kan het ontbreken van kennis bij de behandelaar een adequate behandeling wel in de weg staan.

In deze rubriek vind je o.a. de noodzakelijke voorwaarden om mensen met een BDSM-voorkeur adequaat verder te kunnen helpen.