Vereiste kennis somatische zorg

In de somatische gezondheidszorg zijn er twee soorten problemen, namelijk:

1. Lichamelijke klachten die ontstaan zijn door het BDSM-spel

Bijvoorbeeld:

– Het ontstaan van een SOA doordat ‘speelgoed’ met meerdere mensen gedeeld wordt zonder dat dit voldoende ontsmet is.

– Het oplopen van een blaasontsteking na urethral play met niet steriel materiaal.

2. Lichamelijke klachten die het BDSM-spel beperken

Bijvoorbeeld:

– Een pijnklacht (bijv. schouderpijn) die alleen bij bondage optreedt en de bondage dusdanig beperkt dat de patiënt dit behandeld wil zien.

– Lichamelijke condities die maken dat “spelen” extra risico’s met zich meebrengen. (bijv. diabetes, epilepsie, hartklachten); het nemen van bepaalde medicatie.

Behandelaren hebben daarom kennis van de cultuur, normen en waarden, inhoud en gedrag binnen de BDSM nodig, evenals een niet veroordelende, open houding.

Er is momenteel geen professionele, publieke voorlichting over de risico’s die men loopt door BDSM. Het lijkt weinig zinvol om als behandelaar te zeggen dat bepaald gedrag van BDSM’ers gevaarlijk is en gestaakt moet worden. Het geven van voorlichting en advies door (para)-medici lijkt nog geheel te ontbreken. ‘Consensual Deviance’ zet zich in om dit te veranderen.

Literatuur
Ortmann (2013)

© 2015 Consensual Deviance

Verdere informatie
Wanneer u verdere informatie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met Seks in je praktijk via het contactformulier