BDSM-vriendelijke zorgverlenerslijst (Nederland)

De lijst die onder deze LINK te vinden is valt onder de verantwoordelijkheid van Consensual Deviance.

Naar aanleiding van een publicatie in ‘Medisch Contact’ hebben diverse zorgverleners zich beschikbaar gesteld voor de “BDSM-vriendelijke zorgverlenerslijst”.

Iedereen die op deze lijst staat heeft de intentie om BDSM-ers ‘niet bevooroordeelde’ zorg te verlenen.
De leden van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie zijn BIG-geregistreerd of gelijkgesteld en hebben een seksuologische opleiding genoten waar een ‘niet bevooroordeelde’ houding onderdeel van uitmaakt.
De hulpverleners op de lijst hebben verschillende disciplines. De meeste hulpverleners zijn BIG-geregistreerd d.w.z. medisch specialist, arts, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of psychotherapeut.

Het is de bedoeling deze lijst te actualiseren en aan te vullen. Alsdan zal op Seks in je praktijk de geactualiseerde lijst raadpleegbaar worden.