BDSM: een poging tot definitie

Wat is BDSM? – Een poging tot definitie zoals Stichting Info BDSM die formuleert.

De afkorting BDSM staat voor Bondage & Discipline – Dominantie & Submissie – Sadisme – Masochisme en is een veel completere en meer accurate benaming van wat meestal kortweg als “SM” benoemd wordt.

Laten we eerst proberen dit begrip wat beter te omschrijven.

BDSM is het uitwisselen van macht binnen een relatie, op vrijwillige basis, binnen een vooraf besproken tijdskader, binnen de vooraf bepaalde grenzen en met het doel voor beiden plezier, genot, geilheid en/of bevrediging te bekomen.

Dit klinkt eigenlijk wel simpel, maar het ligt allemaal net iets gecompliceerder.

BDSM kan op zich spannend, erotisch, opwindend zijn, maar hoeft niet noodzakelijkerwijze samen te gaan met seks. Seks is ter aanvulling bijzonder leuk, maar is geen noodzaak. BDSM kan zich zowel situeren in een hetero, homofiele of bi-relatie en kan in koppel-, trio- of groepssituaties beleefd en beoefend worden. BDSM zou je als een erotisch machtsspel kunnen omschrijven, waarbij de deelnemers gewenste rollen spelen binnen een set van strikte afspraken.

Laten we wat dieper ingaan op de elementen uit deze definitie.

 • Het uitwisselen van macht komt erop neer dat er bepaald werd wie de dominante (ook wel Dom, Domina, Meester, Meesteres, Top, …genoemd) en wie de onderdanige (sub, slaaf, slavin, bottom, …) rol op zich neemt. (In de wereld van BDSM-ers worden de benamingen van de dominanten met een hoofdletter geschreven.) Meestal zijn die rollen al op voorhand bepaald omdat mensen een BDSM-partner zoeken die bij hun rol past. Dus normaal gesproken is er binnen een dergelijke relatie een vaste dominant en een vaste onderdanige. Maar het kan ook zijn dat de partners beide rollen graag op zich nemen en dus onderling afspreken wie wat wanneer is. Iemand die zowel dominant als onderdanig is wordt een “switch” genoemd.
 • De vrijwilligheid is één van de, zo niet het belangrijkste, uitgangspunten van BDSM. Deze vrijwilligheid maakt het verschil tussen genot en mishandeling. In de media wordt deze nuancering vaak uit het oog verloren. Op het moment dat de onderdanige bewust heeft gekozen voor deze rol binnen die specifieke relatie, heeft hij/zij vrijwillig de macht overgedragen aan de desbetreffende dominant. Deze dominant mag zich vervolgens bewegen binnen de grenzen die ze vooraf samen besproken en bepaald hebben.

Zolang deze regel van toepassing is, spreekt Stichting Info BDSM van BDSM. Echter, bij het verzuimen van het maken van afspraken, kan BDSM overgaan in mishandeling. Als de dominant andere ideeën heeft op BDSM-gebied dan de onderdanige en er zijn vooraf geen grenzen bepaald, kun je je voorstellen dat de dominant “gewoon” zijn spel speelt terwijl de onderdanige zich dus daadwerkelijk mishandeld kan voelen. Deze regels zijn er niet voor niets en meteen wordt duidelijk dat afspraken maken essentieel is.

 • Dit brengt ons bij het volgende deel van de stelling: de vooraf bepaalde grenzen.
  Deze grenzen zijn noodzakelijk voor een voor beide rollen bevredigende beleving van BDSM.
  De grenzen binnen de BDSM-relatie zijn een combinatie van twee factoren. We kennen allereerst harde en zachte grenzen en ten tweede kennen we de grenzen van de dominant en onderdanige. (Ja, ook de dominant heeft grenzen!)

Wat is nu het verschil tussen harde en zachte grenzen?

Over een harde grens spreek je af dat je die nooit zult overschrijden en elke poging daartoe van de ander zal op een “stop” uitlopen. Een zachte grens is geen eindpunt, maar eerder het punt waar je eigenlijk niet alleen verder durft. Maar aan de hand van – of opgezweept door – je partner kun je daar overheen en zodoende die grens verleggen.

Als je dit weet, zie je dat het in feite niet zo zwart-wit meer is als we het over uitwisselen van de macht hebben. De dominant mag dan wel de macht hebben, maar de grenzen heeft hij/zij samen gesteld met zijn/haar onderdanige partner.
Je kunt stellen dat beiden de grens om zich heen hebben afgebakend, zodat je een virtuele ruimte (noem het maar de speelruimte) krijgt waarbinnen de dominant zich vrij kan bewegen, maar ook de sub speelruimte heeft!

Bij deze grenzen horen ook nog afspraken over stopwoorden. Dit zijn de signalen waarmee je aan kunt geven of je partner bezig is een grens te overschrijden of in ieder geval dicht begint te naderen. Over het algemeen worden hier gebruikt: “Genade” en “Stop”. Deze afspraken zijn van groot belang binnen een BDSM-spel omdat ze tot doel hebben beide partners te beschermen. Op voorhand goede afspraken maken is dus noodzakelijk voor elkaars veiligheid én genot.

 • Rest er nog een voorlaatste onderdeel van de stelling: het vooraf bepaalde tijdskader.
  Dit is eigenlijk ook een soort afspraak tussen de beide partners, maar omdat dit een belangrijk verschil kan aangeven in het type BDSM-relatie behandelen we dit even apart.

Meestal zullen partners bepaalde afgesproken tijden hanteren. Ze “BDSM-en” alleen in de weekeinden, of alleen ’s avonds als de kinderen naar bed zijn. Weer anderen bewaren het alleen voor feestjes en meetings. Sommige stellen zijn weer alleen in de weekeinden bij elkaar en hebben dan een soort “24/7”. Dit is per persoon en per stel zo verschillend dat je niet alle voorbeelden op kunt noemen. (Vergelijk het maar met seks, de een heeft het dagelijks en de ander wekelijks enz.)

Een bijzondere vorm is de zogenaamde “24/7 relatie”. Dit houdt in dat je geen bepaalde tijden aanhoudt, maar in een continue (Dom/sub) D/s verwikkeld bent. Dit is een bewuste keuze en mogelijk als beide BDSM-partners langere tijd samen zijn of samen wonen.
Als je in een 24/7 relatie zit en dat wil dus zeggen dat het 24 uur per dag, 7 dagen per week D/s is. Dat klinkt misschien erg heftig, maar in de praktijk valt dat allemaal erg mee. Je bent niet non-stop aan het BDSM-en maar leidt een vrij normaal leven en je neemt normale beslissingen net als elk ander stel gewoon samen. Alleen kan de BDSM-behoefte plots de kop op steken en dat kan dan overal gebeuren. In de auto, in de supermarkt, op visite, in het bos, op het strand. … Als iemand het in zijn “bol” krijgt begint er een samenspel.
Dergelijke 24/7 kan echter ook zeer verregaande vormen aannemen. Zo kan het in onderling akkoord overeengekomen zijn dat de onderdanige niets zelf mag beslissen of ondernemen. Dat kan gaan van geen contact hebben met anderen, niet telefoneren, niet buiten mogen komen, altijd gewenst gekleed en beschikbaar zijn tot geen eigen geldzaken mogen beheren, … the sky is the limit!

Hoewel in deze gevallen vaak slaven- of slavinnen-contracten worden opgemaakt – waarin beiden neer-schrijven wat en hoe en vooral wat niet mag en dit ook ondertekenen – is deze vorm van BDSM zeer ingrijpend en loeren er veel risico’s om de hoek.

 • En als laatste onderdeel, met het doel voor beiden plezier, genot, geilheid en/of bevrediging te bekomen. De macht overdragen aan iemand anders heeft als doel de onderdanige plezier, genot, geilheid en/of bevrediging te doen vinden. Net zoals de Dominant een of meerdere zaken uit dit lijstje moet kunnen terugvinden. Hoe beter beider behoeften op mekaar inspelen, afgestemd zijn – zeg maar “matchen”– hoe beter het spel voor beiden zal zijn.

Nu zijn plezier, genot, geilheid en bevrediging zo ruim invulbare begrippen dat er weinig universeels over gezegd kan worden. Voor de één zal het iemands lijf met zwepen bewerken zijn, voor de ander het moeten uitvoeren van vernederende handelingen gekleed in een meidenschortje, terwijl een derde zich dan weer zal kunnen uitleven in een gangbang of met naalden in zijn of haar geslachtsorganen, …
Maar de regel blijft steeds dat BEIDEN er in een zo gelijk mogelijke intensiteit moeten van kunnen genieten. Zo de ene partij alleen de positieve elementen ervaart en de andere alleen de negatieve, dan noemen we het geen BDSM, maar mishandeling of erger.

Uit het voorgaande blijkt dat er ondanks een machtsuitwisseling toch een grote mate van gelijkheid bestaat binnen een BDSM-relatie en dat deze, al dan niet tijdelijk, én vrijwillig wordt opgegeven door de onderdanige partij, mits de dominant binnen de grenzen van de “speelruimte” blijft. Zo vreemd als het voor een niet-BDSM-er kan klinken: binnen een BDSM-relatie staat ongelijkheid = gelijkheid of anders geformuleerd: gelijkheid in ongelijkheid.

Immers, als je al een geschikte BDSM-partner vindt – en dat is uiteraard iets lastiger dan een “gewone” partner vinden – dan doe je er “alles” aan om die relatie te laten bestaan. Je bent immers op zoek naar bevrediging van je behoeften en dit binnen een kader van vertrouwen en dan ga je geen dingen forceren die de ander niet leuk vindt.

© 2011 Stichting Info BDSM

Gebaseerd op en eerder verschenen in het boek: “Ik wil je beheersen!

Verdere informatie
Wanneer u verdere informatie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met Seks in je praktijk via het contactformulier