Boek voor behandelaren

BDSM in de/jouw praktijk

Kennis en handelingsalternatieven voor behandelaren

Een uitgave van Garant Uitgevers (215 pag.) (2020)

Bestellen bij de uitgeverij? Klik dan HIER

Bestellen bij bol.com? Klik dan op de afbeelding van het boek.

Doel van dit boek

De bedoeling van dit boek is behandelaren meer vertrouwd te maken met de inhoud, de beleving, de betekenis en de gevolgen voor mensen die een BDSM-behoefte hebben. De doelstelling is vanuit een beter begrip en kennis te komen tot een adequatere zorg- en hulpverlening voor mensen die deze erotisch-seksuele voorkeur hebben. Daarnaast kunnen de gegeven concrete adviezen helpen om – binnen de praktijk – BDSM-gedrag te normaliseren en de bespreekbaarheid ervan te verhogen.
De wetenschappelijke referenties geven meer achtergronden over BDSM en aanpalende belevingen en kunnen gebruikt worden voor zelfstudie en verdieping in bepaalde materies.

Doelgroep

Dit boek is bedoeld voor behandelaren die mensen met een BDSM-voorkeur in hun praktijk zien. Gezien de frequentie van voorkomen van BDSM-behoeften betekent dit in theorie elke behandelaar.
Voor de geestelijke gezondheidszorg zijn dat onder meer: psychologen, psychiaters, seksuologen, (ortho-)pedagogen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers, persoonlijke begeleiders, pastoraal werkers, enzomeer.
Voor de somatische zorg zijn dat onder meer: artsen, artsen-specialisten, huisartsen en -posten, medewerkers van ambulance- en spoeddiensten, gynaecologen, urologen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, osteopaten, thuisverzorgers, enzomeer.

Met een inspirerend voorwoord van prof. dr. Manuel Morrens en dr. Nele De Neef.

Enkele recensies vind je:

bij bol.com: LINK

bij Feel & Deal: LINK