De internetlinks van het boek “BDSM in de/jouw praktijk”

Hier vind je alle internetlinks waarnaar verwezen wordt in het boek.

{1} Charles A. Moser – Eugene Levitt – “An exploratory-descriptive study of a self-defined S/M (sadomasochistic) sample. Unpublished doctoral dissertation”, Institute for Advanced Study of Human Sexuality, San Francisco, CA.”, later onder meer gepubliceerd in Journal of Social Work and Human Sexuality 7;1(1988), S. 43-56 en het hier geciteerde artikel in Journal of Sex Research 23,3 (1987), pp. 322-337, samen geschreven met Eugene Levitt:

http://docx2.com/wp-content/uploads/2013/05/ExploratoryDescriptive.pdf

{2} Lien Holvoet et al. – “Fifty Shades of Belgian Gray: The Prevalence of BDSM-Related Fantasies and Activities in the General Population.” verschenen in Journal of Sexual Medicine (2017) Sep. 14(9), pp. 1152-1159  – abstract:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28781214

{3}  Lien Holvoet et al. – “Fifty Shades of Belgian Gray: The Prevalence of BDSM-Related Fantasies and Activities in the General Population.(2017) – artikel:

https://www.researchgate.net/publication/318505712_Fifty_Shades_of_Belgian_Gray_The_Prevalence_of_BDSM-Related_Fantasies_and_Activities_in_the_General_Population

{4} J. Tuomas Harviainen – “Sadomasochist Role-Playing as Live Action Role-Playing: A Trait-Descriptive Analysis” verschenen in het International Journal of Role-Playing (Issue 2 – 2011):

http://www.ijrp.subcultures.nl/wp-content/issue2/IJRPissue2-Article5.pdf

{5} Ashley M.L. Brown – “Sexuality in Role-Playing Games” (Routledge – 2015) – excerpt:

https://books.google.be/books?id=PRTwBgAAQBAJ&pg=PA6&lpg=PA6&dq=larp+bdsm&source=bl&ots=E6BThAe5i9&sig=JUUbHz0-DOY92WomDq7ixJVa8cY&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjW0K-7r4DYAhUQ2aQKHSo5CEU4ChDoAQhHMAQ#v=onepage&q=larp%20bdsm&f=false

{6} Juliet Richters et al. – “Demographic and psychosocial features of participants in bondage and discipline, “sadomasochism” or dominance and submission (BDSM): data from a national survey.” gepubliceerd in Journal of Sexual Medicine 2008 Jul;5(7):1660-8 – abstract:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18331257

{7} Bureau Ateno (Paul Gruter – Peter Kruize)  in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Veiligheid en Justitie – Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) (2014)  – “Aan handen en voeten gebonden.  Mis(ver)standen rond BDSM-scenes en de toereikendheid van zorg en recht.”:

https://www.wodc.nl/binaries/2418-volledige-tekst_tcm28-73438.pdf

{8} Roland Weierstall – Gilda Giebel – “The Sadomasochism Checklist: A Tool for the Assessment of Sadomasochistic Behavior” verschenen in Archives of Sexual Behavior (2017) volume 46 (3) pp. 735-745 – abstract:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27488306

{9} Roland Weierstall – Gilda Giebel – “The Sadomasochism Checklist: A Tool for the Assessment of Sadomasochistic Behavior” (2017) – artikel:

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10508-016-0789-0

{10} Jennifer Eve Rehor – “Sensual, Erotic and Sexual Behaviors of Women from the ‘Kink’ Community” verschenen in Archives of Sexual Behavior (2015) volume 44 (4) pp. 825-836:

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10508-015-0524-2#Tab2

{11} Margeret Nichols – “Psychotherapeutic issues with “kinky” clients: clinical problems, yours and theirs.” verschenen in Journal of Homosexuality (2006), 50(2-3) pp. 281-300. – abstract:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16803768

{12} Margeret Nichols – “Psychotherapeutic issues with “kinky” clients: clinical problems, yours and theirs.” (2006) – artikel:

https://lourdesviado.com/wp-content/uploads/2017/01/Psychotherapeutic-Issues-with-%E2%80%9CKinky%E2%80%9D-Clients-Clinical-Problems-Yours-and-Theirs.pdf

{13} Annemiek Leclaire (Vrij Nederland – 2012): https://www.vn.nl/neem-mij-2/

{14} Eva Jozifkova – Martina Kolackova – “Sexual arousal by dominance and submission in relation to increased reproductive success in the general population.” verschenen in Neuro Endocrinol Lett. 2017 Oct;38(5):381-387 – samenvatting:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29106794

{15} Erik van Beek – “De hersenen op het nachtkastje…” verschenen in Tijdschrift voor Seksuologie  (2015) 39-3 101-108) :

https://www.tijdschriftvoorseksuologie.nl/artikelen/item/20-de-hersenen-op-het-nachtkastje-filosofisch-seksuologische-beschouwing-over-de-betekenis-van-de-inzet-van-roesversterkende-methoden-voor-het-opwekken-en-onderhouden-van-parafiele-en-niet-parafiele-seksuele-opwinding-en-verwante-bewustzijnsveranderend

{16} Roy. F. Baumeister – “Masochism as escape from self” gepubliceerd in The Journal of Sex Research, volume 25, 1988 (1) :

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00224498809551444

{17} Siri Leknes et al. – “The importance of context: when relative relief renders pain pleasant.” (2013) – abstract:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23352758

{18} Elise Wuyts et al. – “Between pleasure and pain: a pilot study on the biological mechanisms associated with BDSM interactions in dominants and submissives.’’ verschenen in Journal of Sexual Medicine, Jan. 2020 – abstract en volledig artikel:

https://www.researchgate.net/publication/338384960_Between_pleasure_and_pain_a_pilot_study_on_the_biological_mechanisms_associated_with_BDSM_interactions_in_dominants_and_submissives

{19} Nele De Neef et al. – “Bondage-discipline, dominance­submission and sadomasochism (BDSM) from an integrative biopsychosocial perspective: a systematic review” verschenen in Journal of Sexual Medicine. 2019 Apr 4. pii: S2050-1161(19)30028-5. – abstract:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bondage-discipline%2C+dominance%C2%ADsubmission+and+sadomasochism+(BDSM)+from+an+integrative+biopsychosocial+perspective%3A+a+systematic+review

{20} Nele De Neef et al. – “Bondage-discipline, dominance­submission and sadomasochism (BDSM) from an integrative biopsychosocial perspective: a systematic review” (2019) – review:

https://www.researchgate.net/publication/332239262_Bondage-Discipline_Dominance-Submission_and_Sadomasochism_BDSM_From_an_Integrative_Biopsychosocial_Perspective_A_Systematic_Review

{21} Jantien Seeuws – Bron:

https://jantienseeuws.files.wordpress.com/2015/02/masterproef_meer-dan-vijftig-tinten-een-exploratieve-studie-naar-bdsm-in-vlaanderen_jantien-seeuws.pdf

{22} Andreas Wismeijer – Marcel van Assen – “Psychological Characteristics of BDSM Practitioners” gepubliceerd in Journal of Sexual Medicine, Volume 10, Issue 8, August 2013, Pages 1943-1952 – volledig artikel

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743609515304471

{23} DJ. Williams et al. – “Is Bondage and Discipline, Dominance and Submission, and Sadomasochism Recreational Leisure? A Descriptive Exploratory Investigation.” verschenen in Journal of Sexual Medicine (2016) 13(7) pp. 1091-1094 :

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743609516301916

{24} Jantien Seeuws, “Meer dan vijftig tinten. Een exploratieve studie naar BDSM in Vlaanderen.” (Ugent – 2013):

https://jantienseeuws.files.wordpress.com/2015/02/masterproef_meer-dan-vijftig-tinten-een-exploratieve-studie-naar-bdsm-in-vlaanderen_jantien-seeuws.pdf

{25} Elisa Maesen – “Therapie door de ogen van BDSM-liefhebbers – Een exploratieve studie naar de belevingen in therapie door BDSM-liefhebbers.” (UGent – 2017):

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/376/925/RUG01-002376925_2017_0001_AC.pdf

{26} Jantien Seeuws – Anne-Marie Waterschoot – “Van de kelder naar de spreekruimte. Het effect van psycho-educatie op kennis over, competentie en attitudes ten aanzien van BDSM bij Vlaamse hulpverleners.” Eindwerk PEV Seksuologie, UGent, 101 p. (2018):

https://jantienseeuws.com/van-de-kelder-naar-de-spreekruimte-bdsm-in-de-praktijk/

{27} Anne A. Lawrence – Jennifer Love-Crowell – “Psychotherapists’ experience with clients who engage in consensual sadomasochism: a qualitative study” verschenen in Journal of Sex & Marital Therapy, 2008;34(1):67-85:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Love-Crowell+bdsm

{28} Margaret Nichols – “Psychotherapeutic issues with “kinky” clients: clinical problems, yours and theirs” verschenen in Journal of Homosexuality, 2006;50(2-3):281-300 :

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=nichols+bdsm

{29} David Ortmann – Richard Sprott – “Sexual Outsiders: Understanding BDSM Sexualities and Communities” (2013): 

https://www.amazon.com/Sexual-Outsiders-Understanding-Sexualities-Communities/dp/1442217367

{30} Keely Kolmes et al. – “Investigating bias in psychotherapy with BDSM clients” verschenen in Journal of Homosexuality 2006;50(2-3):301-24 – abstract:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=kolmes+bdsm

{31} Keely Kolmes et al. – “Investigating bias in psychotherapy with BDSM clients” (2006) – artikel:

http://www.drkkolmes.com/docs/JOHkolmes.pdf

{32} Jess Waldura et al. – “Fifty Shades of Stigma: Exploring the Health Care Experiences of Kink-Oriented Patients.” verschenen in Journal of Sexual Medecine, 2016 Dec;13(12):1918-1929. doi: 10.1016/j.jsxm.2016.09.019. Epub 2016 Oct 27:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28340946

{33} Cara R. Dunkley – Lori A. Brotto – “Clinical Considerations in Treating BDSM Practitioners: A Review.” verschenen in Journal of Sex & Marital Therapy (2018:1-12):

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29543573

{34} Violette Coppens et al. – “The psychology of kink: BDSM experience level correlates with age of first exposure, interest profile and role identity.” gepubliceerd in Journal of Sex Research (2019) Jan 24:1-8 – abstract:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30676097

{35} Violette Coppens et al. – “The psychology of kink: BDSM experience level correlates with age of first exposure, interest profile and role identity.” – artikel:

https://www.researchgate.net/publication/330606045_A_Survey_on_BDSM-related_Activities_BDSM_Experience_Correlates_with_Age_of_First_Exposure_Interest_Profile_and_Role_Identity

{36} Evy Arrazola de Onate – “Commerciële BDSM. Geregeld geweld? Een exploratieve studie naar commerciële BDSM en zelfregulering.” – Masterproef UGent (2015):

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/213/307/RUG01-002213307_2015_0001_AC.pdf

{37} Eva Jozifkova – “Consensual sadomasochistic sex (BDSM): the roots, the risks, and the distinctions between BDSM and violence” verschenen in Current Psychiatry Reports (2013), Sep. 15(9) 392:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23933978

{38} John de Wit – “SM-rechter: de juridische waarheid achter de film.” – Gazet van Antwerpen – 13.03.2009 – krantenartikel:

http://www.gva.be/cnt/aid807441/sm-rechter-de-film-de-waarheid

{39} Serge Gutwirth – Paul De Hert – “De seks is hard maar seks (dura sex sed sex). Het arrest K.A. en A.D. tegen België” – editoriaal in Panopticon (2005.3), 1-14 :

http://www.vub.ac.be/LSTS/pub/Gutwirth/009.pdf

{40} S. Sebastianus – “BDSM, ik beheers je!” (Brave New Books – 2014):

https://www.bol.com/nl/p/bdsm-ik-beheers-je/9200000036184010/?suggestionType=searchhistory

{41} S. Sebastianus –  “Hoe vind ik een Dominant die bij mij past?” (Brave New Books – 2016):

https://www.bol.com/nl/p/hoe-vind-ik-een-dominant-die-bij-mij-past/9200000086090745/?suggestionType=browse

{42} Trevor Jacques – “On The Safe Edge: A Manual For SM Play” (WholeSM Publishing – 1993-2012):

https://www.amazon.com/Safe-Edge-Manual-SM-Play/dp/1895857058

{43} David M. Ortmann – “Sexual Outsiders: Understanding BDSM Sexualities and Communities”  (2015):

www.amazon.com/Sexual-Outsiders-Understanding-Sexualities-Communities/dp/1442217367

{44} Robin Bauer – “Queer BDSM Intimacies: Critical Consent and Pushing Boundaries” (2014):

https://books.google.be/books?id=eCNHBQAAQBAJ&dq=bdsm+science&hl=nl&source=gbs_navlinks_s

{45} Caroline Shabaz, Peter Chirinos – “Becoming a kink aware therapist” (Routledge – 2017):

https://www.routledge.com/Becoming-a-Kink-Aware-Therapist/Shahbaz-Chirinos/p/book/9781138239654

{46} S. Sebastianus – “Ik wil je beheersen!” (Triskeleon – 2011) – paperback:

https://www.bol.com/nl/p/ik-wil-je-beheersen/9200000049125967/?suggestionType=suggestedsearch&bltgh=hv9eEbCrm8hpJhAbljlCAg.1.7.ProductTitle

{47} S. Sebastianus – “Ik wil je beheersen!” (Brave New Books – 2016) – e-boek:

https://www.bol.com/nl/p/ik-wil-je-beheersen/9200000017457740/?suggestionType=browse&bltgh=vN2oPBiAFczVRuEl2yFGow.1.3.ProductTitle

{48} Website “Seks in je Praktijk.” – links uit het boek “BDSM in de & jouw praktijk”

https://www.seksinjepraktijk.eu/informatie/boek-voor-behandelaren/de-internetlinks-van-het-boek-bdsm-in-de-je-praktijk/

{49} Website “Stichting Info BDSM”: http://www.stichtinginfobdsm.eu/

{50} Website “Consensual Deviance”: http://bdsm-zorginfo.nl/bdsm/hoeveel-bdsm-ers-zijn-er/

{51} Jongerenwebsite “Alles over seks”: https://www.allesoverseks.be/themas/liefde-relaties/holebi/hoeveel-mensen-zijn-er-homoseksueel

{52} Website “The Wheel of Consent” van dr. Betty Martin met diverse video’s en downloads : https://bettymartin.org/videos/

{53}  Website “Consensual Deviance”: http://bdsm-zorginfo.nl/bdsm-behandeling/vereiste-kennis-ggz/

{54}  Website “Consensual Deviance”: http://bdsm-zorginfo.nl/bdsm-behandeling/vereiste-somatische-zorg/

{55} Website “Seks in je Praktijk”: www.seksinjepraktijk.eu

{56} Website “Slave Registry.com”: http://slaveregistry.com/index.asp

{57} Website “Human Sex Map”: http://www.humansexmap.com/

{58} Website “SamariuM”: https://www.samarium.nl/info/informatie/checklist/