Inhoudsopgave van het boek “BDSM in de/jouw praktijk”

  1. Kernboodschap
  2. Doel – doelgroep – begripsverduidelijking

2.1. Doel van dit boek

2.2. Doelgroep

2.3. Wat is BDSM? – Begripsverduidelijking

2.4. Worstelen met de definitie

2.5. Elkaar aanvullen in de setting van een ‘als-of’-spel

2.6. Rollen en spelnamen

2.7. Beleving

2.8. Frequentie van voorkomen van BDSM

2.9. Wat kan BDSM-beleving/beoefening allemaal inhouden?

2.10. Wat kan je verstaan onder ‘gezonde BDSM-beleving’?

2.11. Afspraken

2.12. Maar wat is consensus eigenlijk?

  1. Waar komt deze behoefte vandaan?

3.1. Hype of van alle tijden?

3.2. Beeldvorming rondom BDSM

3.3. Welke behoeftebevrediging wordt dan gezocht?

3.3.1. Vrouwen en onderdanigheid

3.3.2. Mannen en onderdanigheid

3.3.3. Vrouwen en dominantie

3.3.4. Mannen en dominantie

3.3.5. Onderdanigheid en dominantie over de seksen heen: op zoek naar de roes of de kick?

3.4. Een unieke, onvergelijkbare ervaring

3.5. Hoe extreem is het opzoeken van de kick?

3.6. Pijnprikkels die lekker voelen?!: de hedonic flip

3.7. Waarom is pijn nu zo fijn en zijn dominantie en onderdanigheid misschien wel biologisch gedetermineerd?

3.8. BDSM-technieken kan je leren, maar het gevoel niet

3.9. Welke factoren kunnen een BDSM-interesse beïnvloeden? – BDSM vanuit een integratief bio-psycho-sociaal perspectief

  1. Is BDSM psychopathologisch gedrag?

4.1. Korte historiek – Begripsontwikkeling

4.2. Psychiatrisch stigma?

4.3. Geen trauma’s uit het verleden – geen pathologisch gedrag

  1. Waar lopen cliënten tegenaan bij hun raadplegingen van behandelaren?

5.1. Welke vragen kunnen BDSM’ers zich stellen?

5.2. Bekeken vanuit het perspectief van de behandelaren

5.3. Bias in de hulpverlening?

5.4. Nood aan ‘kink friendly and aware’ professionals

5.4.1. Kenniscriteria voor GGZ-behandelaren aanbevolen in wetenschappelijke literatuur

5.4.2. Somatische gezondheidszorg:  2 mogelijke problemen

5.5. En wat met de publieke voorlichting?

  1. Hoe kunnen BDSM’ers een meer adequate hulp- en zorgverlening krijgen? – Kennis- en kundecriteria voor behandelaren

6.1. Kennis van de cultuur, normen en waarden, inhoud en gedrag binnen BDSM

6.1.1. Machtsuitwisseling

6.1.2. Vrijwilligheid

6.1.3. Vooraf bepaalde grenzen

6.1.4. Vooraf bepaald tijdskader

6.1.5. Doel

6.1.6. BDSM-subcultuur

6.1.7. Gemeenschappelijke normen en waarden?

6.2. Een onderscheid kunnen maken tussen seksueel misbruik en het BDSM-spel

6.2.1. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

6.2.2. Somatische zorg

6.3. Kunnen werken met coming out en een nieuwe (seksuele) identiteit

6.3.1. BDSM in de wetgeving

6.3.2. Nieuwe identiteit, nieuwe problemen?

6.3.3. Wat zijn de risico’s van een coming out naar de omgeving?

6.3.4. Opties

6.3.5. Stappenplan

6.3.6. Vreemdgaan versus polyamorie

6.4. Kunnen werken met echtgenoten en partners van BDSM’ers

6.4.1. Er over praten

6.4.2. Zorg voor balans tussen verschillende professionele rollen

6.4.3. Ongelijke startpositie

6.4.4. Aandachtsfocus

6.4.5. Schuldvraag

6.4.6. Veiligheid versus onveiligheid

6.5. Ook voor en met singles is het hard werken

6.6. Kunnen omgaan met overdracht en tegenoverdracht

6.6.1. Overdracht

6.6.2. Tegenoverdracht

6.6.3. Noodzaak van herkenning van (tegen)overdracht

6.6.4. Enkele mogelijke situaties van overdracht met BDSM-cliënten

6.6.5. Enkele mogelijke situaties van tegenoverdracht met BDSM-cliënten

6.6.6. Hoe nu verder als behandelaar?

  1. BDSM bespreekbaar maken in je praktijk

7.1. Het gesprek “openbreken”

7.2. BDSM en levensbeschouwing

7.3. Lastige vragen en aanspreekpunten

7.4. Wat moet een professionele behandelaar hiermee?

7.5. Noodzakelijke voorwaarden voor het opbouwen van een therapeutische relatie

  1. Glossarium
  2. Bibliografische verwijzingen
  3. Dankwoord en epiloog

Bijlage 1: Aanvullende links

Bijlage 2: De D/s-checklist

Bronnenlijst