Boeken voor BDSM-ontdekkers

De in deze rubriek opgenomen boeken geven diepgaande informatie over wat BDSM is en hoe het beleefd kan worden. Ze zijn in eerste instantie bedoeld voor mensen die een BDSM-behoefte bij zichzelf ontdekt hebben en of en hoe ze dat eventueel vorm kunnen geven.

Deze boeken zijn ook interessant voor professionele hulp- en zorgverleners die mensen met een BDSM-geaardheid in hun praktijk ontmoeten. Zij kunnen zichzelf inwerken in deze materie, maar er ook patiënten of cliënten naar doorverwijzen.

Naast wetenschappelijke informatie, veel how-to-do-it adviezen en tips, bevat elk boek ook heel wat getuigenissen van mannen en vrouwen die BDSM beleven. Elk boek werd samengesteld door professionals en ervaringsdeskundigen.

Je kan deze (e)boeken aankopen via derden. Klik daarvoor op de afbeelding van het gewenste boek op de betreffende pagina’s.