Ik wil je beheersen! (e-boek) – niet meer beschikbaar

Een leidraad voor mensen die een BDSM-behoefte in zichzelf ontdekken

Dit boek is niet meer beschikbaar.

Dit boek is geschreven om mensen aan te zetten tot nadenken over hun seksuele geaardheid, deze geaardheid een objectievere plek in onze maatschappij te geven, te helpen naar meer aanvaarding en begrip. Maar het is evenzeer geschreven om te waarschuwen voor misbruik en mishandeling die bij BDSM achter elk hoekje op de loer liggen. Kennis is wijsheid en wijsheid kan erg veel leed voorkomen.

Daarnaast vormt het boek ook een statement tegen over de fel verdraaide “werkelijkheid” die via internet en andere media verspreid wordt. Dit boek vond inmiddels ook zijn weg naar zorg- en hulpverleners die in aanraking komen met patiënten en cliënten met BDSM-aanverwante problematiek en vragen, draagt bij tot een beter begrip en minder be- en veroordeling.

Het boek wil ook een oproep zijn naar meer wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke steun- en hulpverlening voor mensen die het lastig hebben met de aanvaarding van zichzelf en voor eventuele slachtoffers van BDSM-geweld.

Naast ernstige informatie, bevat het boek veel fragmenten uit gesprekken, verslagen van spelen, beschrijvingen van ervaringen, humor en zelfrelativering. Het wil experimenteerders attent maken op risico’s, maar ook op mogelijkheden. In het boek zitten ook wetenschappelijke verwijzingen, checklists, vragenlijsten en een lexicon met begripsverklaringen.

Recensies “Ik wil je beheersen”

Een uitgave van Triskeleon, 2017. 272 pag.