Workshops, bijeenkomsten, congressen, …

BDSM: tussen parafilie en parafiele stoornis – eendaagse workshop RINO Amsterdam – nieuwe data voor 2024 volgen

Mw. dr. D. de Haas en Dhr. J. van Galen

Doelgroep
Seksuologen, GZ psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, maatschappelijk werkenden, GGD artsen/verpleegkundigen, huisartsen, medewerkers jeugdzorg/ RvK.

Doelstelling
Na afloop van deze workshop

heeft u kennis over mythes en misvattingen rond BDSM;
kunt u signalen van gezonde- en ongezonde BDSM praktijken herkennen;
kunt u onderscheid maken tussen parafilie en een parafiele stoornis;
bent u bekend met de juridische aspecten rond BDSM.

Accreditaties
College voor Accreditering Huisartsen (KNMG) toegekend 6 punten
Kwaliteitsregister Psychotherapie toegekend 4 punten
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden toegekend 6 punten
Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS) toegekend 5 punten

Meer info: Klik hier