Consensual Deviance

 

Over ons

Een aantal “kink aware” professionals hebben in 2014 Consensual Deviance opgericht om behandelaren in de gezondheidszorg te informeren over patiënten of cliënten die een “andere dan gebruikelijke” seksualiteit beoefenen. Recentelijk is de Stichting als rechtsvorm opgeheven en is Consensual Deviance een platform geworden.

Naast het huidige bestuur zijn er diverse zorgprofessionals, wetenschappers en anderen die ook betrokken zijn bij de werking.
Zij zijn allen “kink aware” professionals die geïnformeerd patiënten c.q. cliënten helpen met een BDSM-geaardheid of een andere vorm van een consensuele deviante seksuele leefstijl.

Doelstelling

Er zijn waarschijnlijk evenveel mensen met een BDSM-geaardheid als mensen met een homoseksuele geaardheid. Er is grote schroom om dit met behandelaren, waar relevant, te bespreken uit angst voor vooroordelen en ‘biased’ therapie.
Een doelstelling van de “Consensual Deviance” is om gezondheidszorgbeoefenaars en andere professionals te informeren om zo bij te dragen aan verbeterde behandelingen.

Informatievoorziening

Het platform “Consensual Deviance” heeft als een van haar doelstellingen om behandelaren in de gezondheidszorg informatie te verschaffen over patiënten of cliënten die op een verantwoorde wijze een “anders dan gebruikelijke” seksualiteit beoefenen.

Meer dan één op de vijftig patiënten c.q. cliënten heeft bijvoorbeeld een sadomasochistische (seksuele) voorkeur. Het is niet zo zeer van belang om deze atypische (seksuele) voorkeur te behandelen maar wel, net zoals bij homoseksuelen, op de hoogte te zijn van specifieke relevante zaken die bij een behandeling aan de orde kunnen zijn. Een relevant voorbeeld voor de GGZ is bijv. de stress die coming-out kan geven. Een voorbeeld hiervan voor de somatische zorg is een ontsteking en blessures waarvan de oorzaak vaag blijft.

Uit onderzoek blijkt dat een deel van deze groep relevante medische vragen niet durft te stellen. Een deel van deze groep blijkt ook geen behandeling naar tevredenheid te krijgen. Gezien de grootte van deze groep is “Consensual Deviance” van mening dat hier verandering in dient te komen.

“Consensual Deviance” werkt mee aan Seks in je praktijk en voorziet met deze website in basale informatie over (BD)SM en gerelateerde problematiek.

Zorg- en hulpverleners kunnen Seks in je praktijk contacteren op volgend adres seksinjepraktijk (at) gmail (dot) com of via het contactformulier