De back-up: verzekeringspolis voor beginners

Zeker als je voor het eerst met iemand een BDSM-spel gaat spelen is het verstandig te zorgen voor een back-up. Bekijk het als een soort verzekeringspolis: je hebt hem best, maar nog beter is hem nooit echt nodig te hebben.

Wat is een back-up?

Een back-up is een vertrouwenspersoon die jou goed kent, weet wat je behoeften zijn, wat je met wie, wanneer, waar en hoe lang gaat doen.
Als je iemand gaat ontmoeten dan geef je dat meteen ook aan: “Ik zorg voor een back-up”. De fakers, verkrachters en andere misdadigers haken meteen spontaan af als je dit meedeelt.

Je zorgt ervoor dat je telefonisch contact hebt met deze vertrouwenspersoon en dat die weet wat hij/zij moet doen als het fout loopt. Zo iemand moet dus liefst erg snel ter plekke kunnen zijn als je niet belt op een afgesproken tijdstip of als je een boodschap geeft die als niet-ok op voorhand werd afgesproken. Dat kan je bijvoorbeeld doen door die persoon met de echte naam of juist niet aan te spreken of een codewoord mee te geven. De ander weet meteen hoe laat het is! Het is raadzaam én voor het begin van het contact en meteen na het contact een belafspraak te maken. Je ziet dan meteen ook of er ter plekke voldoende netwerkdekking voor mobiel verkeer is. Vertrouw niet op text messaging (sms), want die berichten zijn vaak langer onderweg dan jou lief is.

Zet je uurwerk gelijk met je back-up, stel beiden een alarmsignaal in 5 minuten voordat je een sein moet geven cq. ontvangen. Zorg ervoor dat jouw back-up alle info kent die jij ook weet over de persoon die je gaat ontmoeten. Geef helder plaats, uur en duur door en laat ze ook handhaven door je Dominant. Ga niet in op wijzigingen van het allerlaatste moment; wijzigt er wat aan de afspraken, dan geef je aan dat het contact niet doorgaat cq. hier meteen stopt.

Zo de Dom denkt handig te zijn door je vast te binden en het je onmogelijk te maken om te telefoneren, dan spreek je op voorhand af met je back-up dat die zelf moet bellen als je bijv. 5 minuten te laat contact opneemt. Je spreekt ook af dat die meteen de politie verwittigt als er geen life contact tot stand komt na die 5 minuten. Maak je back-up ook duidelijk dat ze jouw stem aan de lijn moet krijgen en niet je Dominant die zegt dat je nu even niet kan bellen omdat je een mondgag in hebt.

Zorg zelf ook voor een sneltoets op je toestel waarmee je met één druk op een toets het noodnummer 112 vormt. Zet je luidspreker op, zodat de stem van je correspondent ook gehoord wordt door je belager.

Zorg voor alle noodzakelijk info over de persoon die je gaat ontmoeten: naam, telefoonnummer en liefst nog zoveel mogelijk nacheckbare data. Zet ze op voorhand op mail of sms naar je back-up zodat die ze meteen door kan sturen aan politiediensten.

Als je back-up contact moet nemen met de politie laat hem/haar dan zeggen dat hij/ze het ziet gebeuren. Politie is niet geneigd om zich erg druk te maken met een vaag vermoeden dat er iets niet klopt, dus lieg ronduit en zeg dat je je vriendin in mekaar geslagen ziet worden voor je ogen en dat je niets kan doen wegens overmacht. Die leugen zal je heel graag vergeven en vergeten worden als er inderdaad geweld gepleegd wordt.

Is je back-up in staat zich snel ter plekke te begeven, laat hem/haar dat dan ook doen. Laat hem/haar beloven zelf niet tussen beiden te komen maar voor de deur van de plek waar je bent post te vatten, zodat de politie meteen weet waar het probleem zich voordoet en snel kan ingrijpen.

Is de afspraakplek bijv. een hotel, maak dan zelf de kamerreservatie en laat je om een bepaald uur wekken (persoonlijk of telefonisch). Geef aan dat als je niet meteen antwoordt/opneemt ze moeten komen kijken, want je bent een stevige slaper en hebt een heel belangrijke afspraak waar je niet te laat mag komen.

Maak nooit een afspraak op een voor jou onbekende plek en al zeker niet in het huis van de Dominant. Jij bepaalt waar, wanneer en hoe! Elke rechtgeaarde Dominant zal dit respecteren want hij/zij weet dat het spel correct gespeeld moet worden. Elkeen die zegt met een van deze voorwaarden niet akkoord te zijn is niet te vertrouwen. Aan jou de keuze of je je gezondheid én misschien wel je leven in de handen wilt leggen van zo’n persoon.

Hoe opener je naar alle partijen over dergelijke back-up-procedure bent, hoe vlotter en minder hinderend dit zal werken. Het geeft je meteen ook de gelegenheid te testen hoe je Dominant reageert op dit alles.

Dergelijke procedure is echt noodzakelijk als je je eerste stappen in deze wereld zet. Tenminste, zo denk ik erover.

En even buiten dit kader … een back-up is altijd nuttig als je risicovolle zaken wenst te doen, ook al speel je al jaren met de liefde van je leven en doe je het in je eigen slaapkamer. De verhalen waarbij de man zijn vrouw vastbindt, de mond snoert en haar elk contact met de buitenwereld onmogelijk maakt, maar vervolgens zelf onwel wordt, valt en buitenbewustzijn geraakt of erger zijn helaas bekend in de scene. Als sub is het een nachtmerrie om uren in een onhoudbare houding vast te zitten en dat terwijl je je geliefde Dominant ziet doodbloeden. Er zijn al mensen om minder dan dat totaal gek geworden. En vind je dit allemaal te ver gezocht en fel overdreven dan wens ik dat het jou nooit zal overkomen.
Het BDSM-spel is nu eenmaal iets meer dan samen een potje klaverjassen. Je kan er heerlijk van genieten als je het zorgvuldig en veilig voor beiden doet! Neem dus beiden je verantwoordelijkheid en neem geen genoegen met halfslachtige compromissen of slechte afspraken.

Samenvattend: Wat moet ik weten en doorgeven aan mijn back-up? 

Een persoonlijke checklist:

1. Naam en telefoonnummer van mijn spelpartner.
2. Plaats waar je speelt (eventueel kamernummer van een hotel).
3. Als de plaats een hotel is, onder welke naam heb je de kamer gereserveerd?
4. Begin- en eindtijd van het spel (wees zeer precies, dus niet van: “ongeveer kwart over 11”!).
5. Afspreken van tijdstip van bellen met back-up (wees ook weer zeer precies).
6. Een code afspreken die je back-up dadelijk kan interpreteren als: het is ok, het is niet ok.
7. Afspreken wat je back-up moet doen als er niet op tijd contact wordt genomen of er een code wordt gegeven dat het niet ok is. Iemand uit de buurt bellen, zelf iets ondernemen, de politie bellen, …)
8. Uurwerken gelijkzetten.
9. Alarm inzetten 5 minuten voor dat er gebeld moet/gaat worden.
10. Je spelpartner bij aanvang zeggen dat er een back-up geregeld is.

Zoals reeds gezegd, hopelijk heb je hem nooit echt nodig. Maar je gemoedsrust met deze verzekeringspolis achter de hand kan ook maken dat je genot des te ongeremder kan worden. Play, but play it safe!

Sebastianus

© 2011 Stichting Info BDSM

Bewerkte versie van een tekst eerder verschenen in het boek “Ik wil je beheersen!” (pag. 318 e.v.)