Is het BDSM of geweldpleging?

Soms lopen de dingen uit de hand. Komt er een aangifte van geweld bij de politie terecht. Of komt iemand met duidelijke sporen van geweldpleging of met een traumatische ervaring bij jou in je praktijk aankloppen.

De volgende lijst vragen kan dienstbaar zijn om snel te weten te komen of iets met kwaad opzet of met wederzijdse instemming binnen het kader van een BDSM-spel gebeurd is.

Vragen aan het “slachtoffer”:

Kwam dit geweld verwacht of onverwacht?

Is dit begonnen als een seksspel?

Wilde je zelf zo’n spel wel?

Heb je spelregels afgesproken?

Heeft iedereen zich aan de spelregels gehouden?

Wie heeft welke afspraken geschonden?

Heb je aangegeven te willen stoppen met het spel of rustiger aan te willen doen?

Wat neem je jezelf kwalijk?

Wat neem je de ander kwalijk?

Vragen aan de “dader”:

Was dit een seksspel of iets anders?

Heb je spelregels afgesproken?

Heeft iedereen zich aan de spelregels gehouden?

Wie heeft welke afspraken geschonden?

Heeft de ander aangegeven te willen stoppen of iets rustiger aan te willen doen?

Wat neem je jezelf kwalijk?

Wat neem je de ander kwalijk?

Jim

© 2013 Stichting Info BDSM

Overname van deze tekst staat vrij voor hulp- en zorgverlenende organisaties of verenigingen; voor anderen geldt dat pas na goedkeuring van de webbeheerder. Een degelijke bronvermelding is altijd aan de orde.