sub/Dom-lijst: checklist voor het spel

 

Een sublijst is een soort checklist waarbij een sub/onderdanige zijn/haar wensen, verlangens en behoeften op een gestructureerde en schriftelijke wijze te kennen heeft aan een Dominant/Domina. Deze checklist omvat een uitvoerige lijst van activiteiten en situaties die binnen een BDSM-spel aan bod kunnen komen. Dergelijk lijst geeft aan wat gewenst wordt, wat misschien gedaan kan worden en wat zeker niet gedaan kan worden. Het is dus een richtlijn waaruit een Dominant kan kiezen, maar dan rekening houdend met de aangebrachte keuzes van de sub.

Dergelijke lijst wordt ook Domlijst genoemd omdat hij gebruikt kan worden in 2 richtingen: 1. wat een sub graag wil ondergaan en 2. wat een Dom graag wil doen. De meeste checklists bevatten ook de mogelijkheid om bij elke activiteit aan te geven of je er al ervaring mee hebt, of niet, en geeft de mogelijkheid om extra nuanceringen aan te brengen (bijv. dit wil ik misschien – dit wil ik onder deze voorwaarden – dit wil ik liever niet, maar het is wel bespreekbaar).

Een sub/Dom-lijst is een document dat uitgewisseld kan worden tussen sub en Dom en waarvan het de bedoeling is er verder grondig over te praten. Binnen BDSM- en kinky seks bestaat er een zeer breed scala van begrippen die niet steeds eenduidig geïnterpreteerd worden. Praten is dus noodzakelijk om de inhoud van een checklist handen en voeten te geven.

Een sub/Dom-lijst is een flexibel gegeven. Voor starters is het een vertrekpunt om te gaan experimenteren. Voor gevorderden kan het als een soort afpuntlijst fungeren om het gezamenlijke groeiproces bij te houden. Wat vandaag als ongewenst beschouwd wordt, kan naarmate een relatie groeit behoorlijk veranderen. Sommige zaken kunnen dermate tegen gevallen zijn, dat ze van de lijst geschrapt worden. En de ene dag is de andere niet. Soms kan morgen wel wat vandaag niet kon, en omgekeerd.

Een sub/Dom-lijst is een momentopname van wat tussen een bepaalde sub en een bepaalde Dom als speelterrein afgebakend wordt. Wat met de ene Dom wel kan, hoeft niet noodzakelijk ook te kunnen met een andere Dom. En dat geldt omgekeerd ook voor de Dominant. Je zou het als een soort basiscontract kunnen omschrijven waarbij – altijd in overleg en in alle vrijwilligheid – afspraken worden gemaakt en bijgestuurd naargelang er positieve of negatieve ervaringen opgedaan werden. Zwaar over de afspraken gaan zal zelden getolereerd worden en meestal een einde aan dergelijke relatie stellen.

Een voorbeeld van een degelijke checklist is bijv. hier te vinden: https://www.samarium.nl/info/informatie/checklist/

Zorgprofessionals die interesse hebben om een nog meer gedetailleerde lijst te ontvangen, kunnen deze opvragen via het contactformulier.

Of ons gewoon mailen (seksinjepraktijk(at)gmail(dot)com) kan natuurlijk ook. Je ontvangt dan per e-mail een checklist in PDF-formaat. 

Een zorgprofessional kan bijv. aan de hand van deze checklist samen met de cliënt of patiënt doornemen wat specifieke aandachtspunten zijn waarop gelet dient te worden. Zo kunnen adequate adviezen en raadgevingen geformuleerd worden.