Verantwoorde BDSM-beleving

Hoe BDSM ingevuld en beleefd wordt is quasi niet te behappen. Elk mens, elk stel, beleeft het op zijn, haar, hun manier. Er zijn zoveel uitings- en belevingsvormen als er mensen zijn die BDSM bedrijven. Geen enkel spel is hetzelfde, geen enkele situatie is identiek.

Toch zijn er een aantal kenmerkende voorwaarden om van een verstandige en verantwoorde BDSM-spel/relatie te kunnen spreken. Zoals iedereen weet dat je niet door een rood verkeerslicht mag rijden omdat je dan andere mensen – maar ook jezelf – in gevaar brengt, zo weet elke rechtgeaarde BDSM’er dat er cruciale voorwaarden zijn tijdens een BDSM-spel (ook wel sessie genoemd) om verstandig met elkaar om te springen. In een toch wel riskante bezigheid als BDSM dienen strikte voorwaarden in acht genomen te worden. Je speelt met een lijf én met gevoelens … beiden zijn heel erg kwetsbaar!

Bij gebrek aan een hanteerbare overheidsregel heeft de “BDSM-scene” daar zelf een antwoord op gezocht én gevonden. Dat heeft zich vertaald in een aantal – licht verschillende qua uitwerking – basisregels. De basisregels die de Stichting Info BDSM verkiest werden samengevat onder de afkorting “R5V“. Deze staat voor de beginletters van Respect, Vertrouwen, Vrijwilligheid, Veiligheid, Voorzichtigheid en Verantwoordelijkheid. De stelling is: als je deze regels huldigt, ben je verstandig bezig.

Kort omschreven betekent dit dat als je spel gebaseerd is op wederzijds respectwederzijds vertrouwen, als er sprake is van volledige vrijwilligheid, er voldoende rekening wordt gehouden met de veiligheid, dat er voorzichtigheid aan de dag wordt gelegd, en tenslotte dat je ook de verantwoordelijkheid draagt voor je daden, je volgens de Stichting verstandig BDSM bedrijft.

Als je deze voorwaarden bekijkt dan wijken die niet eens af van wat elk mens in welke soort relatie dan ook wenselijk acht. BDSM’ers hebben het nodig en nuttig geacht deze voorwaarden in een regel vast te leggen. Wereldwijd bestaat er wel geen echte consensus omtrent deze basisregels, maar iedereen is er zich wel van bewust dat er basisregels horen te zijn.

Noot: Andere formules zijn de 3V’s: Veilig, Verantwoord en Vrijwillig, afgeleid van het Engelse Safe, Sane & Consensual en RACK (Risk Aware Consensual Kink).

Sebastianus

© 2011 Stichting Info BDSM